Pristine Pelican

In our impressions of nature we strive to show the essence of life. In Namibia we met this pelican. As old as time. As species the pelican already exists 30 million years (man 300.000 year). The beauty of a wise bird.

Bij onze impressies van natuur streven wij ernaar om de essentie van het leven te tonen. In Namibië ontmoetten wij deze pelikaan. Zo oud als de tijd. Als soort bestaat de pelikaan al zo 30 miljoen jaar (de mens 300.000 jaar). De schoonheid van een wijze vogel.