Ecosystem City®

Ecosystem City® is een raamwerk voor gerichte diagnose van maatschappelijke themas’s, betrokken organisaties, interacties, processen en hun besturing. Het komt in de vorm van lesmateriaal inclusief een toolbox in de vorm van een set kaarten, Lego®-stenen en een online canvas. De belangrijkste kenmerken van een bosecosysteem kunnen nu worden toegepast op de stad.

Het is ontworpen parallel aan het concept van de Oldeman-Lezing in 2016/2017 door ir. Jack P. Kruf in nauwe samenspraak met Professor dr. ir. Roelof A.A. Oldeman. Het raamwerk is voor onderhoud, ontwikkeling en toepassing ondergebracht bij Stichting Civitas Naturalis te Breda.

Het raamwerk is geregistreerd inzake intellectueel eigendom bij het i-Depot (nr.118109) en voor het ontwerp als Trademark (nr. 1397978) bij de Benelux Office for Intellectual Property door Governance Connect (eigenaar Jack Kruf) met als omschrijving: “Considering the city as an ecosystem can create a holistic perspective on city life, its environment and its governance as a whole. Applying laws of the forest to the city can share new light on public governance diagnosis.”