Fort d’Auvergne

Ligging
Fort Auvergne is een kleine maar trotse stad in het hart van één van de grootste estuaria van de Atlantische Oceaan. Het heeft een rijke historie.

De door stadswallen omgeven stad wordt omgeven door een gracht en heeft nog de klassiek middeleeuwse ophaalbruggen aan alle zijden van de stad. Het karakter van de vroegere vestingstad is nog goed voelbaar én zichtbaar. Het is daarmee in de tijdgeest van 2021 ook een moderne stad. Oude gevoelens van bescherming herleven.

Het gebied buiten de stadswallen is uitgestrekt en ruig. Het is een drassig gebied in een mozaïek van bossen, struwelen, hogere gronden en moerassen. Bij hoog water komt de zee van ver landinwaarts en soms zelfs tot aan de randen van de stad. De witte hoge stadswallen kunnen zilverkleurig glinsteren in het zonlicht.  Ze zijn dan van verre zichtbaar vanuit het omliggende uitgestrekte landschap.

De stad bergt binnen haar stadsmuren burgers uit alle lagen en gezindten. Zij leven in harmonie met elkaar. Het bestuur van de stad is verbindend en staat in dienst van hen. De bloeiende stad is goed bestuurd en bedient met haar nijverheid, handel en industrie de verder gelegen ommelanden. De stad is een frontrunner in efficient energiegebruik en heeft de hoogste graad van circulariteit van producten.

Oriëntatie
De stad zelve heeft een bijzonder plein in het centrum, gelegen langs de prachtige resten van een oerbos, dat als zodanig volledig met rust wordt gelaten. Het plein is een plaats van ontmoeting. Vanuit het plein loopt er in elke windrichting een laan, omgeven door eeuwenoude platanen, eiken, beuken en lindebomen.

Aan de zuidzijde van de stad ligt een specifiek gebouw waar bestuurlijke concepten zichtbaar zijn, inclusief een onderwijsdeel waar  verkend en geoefend kan worden, en tevens een spiegelpaleis waar de stad vanuit diverse invalshoeken kan worden verkend: de kantelende stad, de slimme stad, de digitale stad, de volgende stad, de veerkrachtige stad, de klimaatbestendige stad, de open stad, de volgende stad, de eenzame stad, onze stad, de ondernemende stad, de inclusieve stad, de stad met weerstand, de stad met ballen, de stad op ooghoogte. Het is zo’n 250 jaar geleden bezocht door een koning van Oranje. Daaraan dankt de stad nog steeds de bijnaam Oranje-Stad.

Aan de westzijde van de stad ligt een bijzondere wijken met een grote diversiteit aan stoepen. Een staaltje van architectuur. De stoepen zijn een belevenis op zich, omdat elke stoep op een eigen karakteristieke wijze de huizen verbindt met de straat. Stoepen vormen de verbinding tussen het privédomein en het publieke domein. Verbinding is één van de leidende principes van de stad.

Aan de noordzijde ligt een werkatelier waar aan bestuurlijke creaties kan worden gewerkt met behulp van elementen en materialen gerelateerd aan investerend vermogen, organisatiekracht en stimulerende kaders. Het is gelegen naast de stedelijke bibliotheek waarin veel wijsheden zijn opgeslagen. Er zijn compartimenten met onder meer voor met volkswijsheden, oude gezegdes, creatieprocessen en gezond verstand. De bibliotheek kijkt aan de ene kant uit op de stad, en aan de andere kant op het wijdse noordelijke landschap. Het verbindt binnen en buiten.

Aan de oostzijde van de stad ligt een centrum voor bezinning en geestelijke vorming, dat wordt gerund door een uitgebalanceerd palet aan geloofs en- denkstromen. Het trekt bezoekers uit de verre omtrek en is zelfs internationaal vermaard vanwege haar gezaghebbende leermeesters.