Heren van Oranje

‘De kwestie zien’
Over publieke balans en kwaliteit van interventies. Ideeën en perspectieven dienen zich aan voor politiek, bestuur en management. In zekere kwesties blijkt de ‘oude’ democratie niet meer te voldoen. Nederland borrelt en pruttelt. Een gezamenlijke zoektocht naar het nieuwe meesterschap?

Ontmoeting
Wat begon als een gewoon gesprek tussen twee mensen, werd een dialoog tussen twee stadsmanagers, groeide uit tot een ontmoeting tussen twee denkers en doeners (én dromers!), bouwde zichzelf als het ware uit tot een gezamenlijke en opnieuw uitgesproken fascinatie voor de stad, haar leven van alledag en het besturen en managen ervan. Vanuit onze bescheiden inzichten in de wereld waar stad, politiek, bestuur, burger, bedrijf en cultuur elkaar ontmoeten, ontstond de inspiratie om een creatieve bijdrage te leveren aan de volgens ons noodzakelijke vernieuwing ervan.

Rentmeesterschap
‘Rentmeesterschap van de stad’ werd de dragende term in onze dialoog, als motor voor onze fascinaties en overtuigingen. Schotten weg, grensoverschrijdend en systematisch denken én handelen, benutten van energie en kracht van hen die onderdeel uitmaken van de samenleving… Dát zou mooi zijn. Er is al zoveel gezegd en geschreven, weten wij. Er is het geloof dat wij meer dan de som der delen zijn. Wij zijn bestuurders van Oranje-Stad, een stad om te leren en te beoefenen. Oranje-Stad dus, waarin wij alleen werken in co-creatie met hen die willen delen, mét alle disciplines aan tafel, in focus-groepen, in dialoog stedelijk, holistisch, thematisch.