Dominating Frame

The story behind

The Four Freedoms, articulated in 1941 by U.S. President Franklin D. Roosevelt, are about four fundamental freedoms that people “everywhere in the world” ought to enjoy, that of speech, worship, want and fear. Anno 2023 more and more citizens do not experience (one of) these freedoms. It is often the (absolute) power of governing institutions over the people which develop a dominating frame with rules and regulations. It then leaves the citizen with hardly any breathing space, creativity and freedom in its living world.

Wall art

This rectangle archival pigment print of the city canvas with Pantone® colours Black 6c (system world) and Terra Cotta (citizen) is perfect for a modern, classic and reflective look in home and office interiors. It is an urgent reminder how rules and regulations reduce freedom and creativity. The Pantone® colour Bright White (living world) is missing.

Product Information

Price: € 125,00

Dimensions: 40 x 40 cm

Limited edition print (1/5) on Hahnemühle natural line fine art paper Hemp, 290 gsm, 60% hemp fibre, 40% cotton, white, acid- and lignin-free, ISO 9706 compliant and museum quality for high age resistance. Colours and details are brilliantly reproduced. Hemp has extremely robust fibres, for that it is used for long-lasting historical documents, such as the Gutenberg Bible and the US Declaration of Independence.

 • Signed Artist Proof
 • Designed by Jack Kruf
 • Watermark not printed
 • Print with small edge for personal framing
 • Printed in Breda, The Netherlands
 • Value Added Tax (VAT) included

 

Stimulating Frame

The story behind

The Four Freedoms, articulated in 1941 by U.S. President Franklin D. Roosevelt, are about four fundamental freedoms that people “everywhere in the world” ought to enjoy, that of speech, worship, want and fear. For that a stimulating and wide frame by government (and its system world) is needed, if not conditional. It will give the citizen maximum breathing space, creativity and freedom in its living world. Four freedoms would be great.

Wall art

This rectangle archival pigment print of the city canvas with Pantone® colours Bright White (living world), Black 6c (system world) and Terra Cotta (citizen) is perfect for a modern, classic and reflective look in home and office interiors. It is a reminder how a stimulating frame contribute to the freedoms.

Product Information

Price: € 125,00

Dimensions: 40 x 40 cm

Limited edition print (1/5) on Hahnemühle natural line fine art paper Hemp, 290 gsm, 60% hemp fibre, 40% cotton, white, acid- and lignin-free, ISO 9706 compliant and museum quality for high age resistance. Colours and details are brilliantly reproduced. Hemp has extremely robust fibres, for that it is used for long-lasting historical documents, such as the Gutenberg Bible and the US Declaration of Independence.

 • Signed Artist Proof
 • Designed by Jack Kruf
 • Watermark not printed
 • Print with small edge for personal framing
 • Printed in Breda, The Netherlands
 • Value Added Tax (VAT) included

Interested? Please contact us for sales and shipping.

Lost in the City

The story behind

The citizen and the city. Many novels, philosophies, songs and poems have been written about this relation. From the daily perspective of city governance a myriad of stories about life in the city can to be told. The idea came up to express the canvas of the city as the 64 fields of the chess board. An eagle view, from above. There the living and the system world meet and form the fibre of society. The citizen can be lost and get disconnected with life as well as the system.

Wall art

This rectangle archival pigment print of the city canvas with Pantone® Bright White (living world) Pantone® Black 6c (system world) and Pantone® Terra Cotta (citizen) is perfect for a modern, classic and reflective look in home and office interiors. It is an urgent reminder on the wall, that getting lost in the city is not to be wished for as it is highly uncomfortable and lonely.

Product Information

Price: € 125,00

Dimensions: 40 x 40 cm

Limited edition print (1/5) on Hahnemühle natural line fine art paper Hemp, 290 gsm, 60% hemp fibre, 40% cotton, white, acid- and lignin-free, ISO 9706 compliant and museum quality for high age resistance. Colours and details are brilliantly reproduced. Hemp has extremely robust fibres, for that it is used for long-lasting historical documents, such as the Gutenberg Bible and the US Declaration of Independence.

 • Signed Artist Proof
 • Designed by Jack Kruf
 • Watermark not printed
 • Print with small edge for personal framing
 • Printed in Breda, The Netherlands
 • Value Added Tax (VAT) included

Interested? Please contact us for sales and shipping.

Connected with the City

The story behind

The citizen and the city. Many novels, philosophies, songs and poems have been written about this relation. From the daily perspective of city governance a myriad of stories about life in the city can to be told. The idea came up to express the canvas of the city as the 64 fields of the chess board. An eagle view, from above. There the living and the system world meet and form the fibre of society. The connected citizen finds its way.

Wall art

This rectangle archival pigment print of the city canvas with Pantone® Bright White (living world) Pantone® Black 6c (system world) and Pantone® Terra Cotta (citizen) is perfect for a modern, classic and reflective look in home and office interiors. It is a reminder on the wall, that being and staying connected is crucial.

Product Information

Price: € 125,00

Dimensions: 40 x 40 cm

Limited edition print (1/5) on Hahnemühle natural line fine art paper Hemp, 290 gsm, 60% hemp fibre, 40% cotton, white, acid- and lignin-free, ISO 9706 compliant and museum quality for high age resistance. Colours and details are brilliantly reproduced. Hemp has extremely robust fibres, for that it is used for long-lasting historical documents, such as the Gutenberg Bible and the US Declaration of Independence.

 • Signed Artist Proof
 • Designed by Jack Kruf
 • Watermark not printed
 • Print with small edge for personal framing
 • Printed in Breda, The Netherlands
 • Value Added Tax (VAT) included

Interested? Please contact us for sales and shipping.

“Mijn onbegrijpelijke overheid”

Jack Kruf

Enkele passages uit het Jaarverslag 2012 van de toenmalige Nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer †. Zij zijn anno 2022 nog steeds actueel. Er lijkt niet veel te zijn veranderd in wat de overheid daadwerkelijk levert aan haar burgers, sterker het lijkt er erger op geworden. De conclusies zijn direct en helder geformuleerd. Quote:

“Voor mijn jaarverslag over 2012 wilde ik graag weten tegen welke problemen burgers in hun contacten met de overheid aanlopen. Deze vraag heb ik daarom aan een brede kring van mensen uit de praktijk voorgelegd: advocaten, sociaal raadslieden, belastingadviseurs en een ruime groep van andere intermediairs.

De drie belangrijkste oorzaken bleken een slecht werkende bureaucratie, complexe wetgeving en een gebrek aan inlevingsvermogen. Deze en andere oorzaken maken dat burgers de overheid vaak als onbegrijpelijk ervaren. Dit werd dan ook het thema van het jaarverslag: Mijn onbegrijpelijke overheid.

Tussen de overheid en burgers bestaat een voortdurende spanning waarvan de betekenis door de overheid vaak miskend wordt. Deze spanning wordt veroorzaakt doordat de overheid voor een belangrijk deel van andere waarden uitgaat dan burgers.

Voor de overheid staan «systeemwaarden» voorop, terwijl voor burgers menselijke waarden vaak zwaarder wegen. De overheid, die is opgebouwd uit talloze organisaties, streeft ernaar om in al haar onderdelen haar taken binnen de wettelijke en financiële kaders efficiënt uit te voeren. Rechtmatig, financieel verantwoord en efficiënt zijn kernwaarden voor de overheid.

Voor de overheid vormt een laat antwoord op een verzoek van een burger bijvoorbeeld een managementprobleem; een probleem van een niet-optimaal werkende bureaucratie. En welke bureaucratie werkt zonder fouten? Voor burgers vormt een laat antwoord een bron van zorg, van ergernis en uiteindelijk een teken van onachtzaamheid van de kant van de overheid. De spanning tussen mens en systeem is een kernthema voor de Nationale ombudsman. Deze spanning heeft meerdere oorzaken:

  • De overheid heeft voor het uitvoeren van haar taken de medewerking van de burger nodig, maar deze snapt op zijn beurt niet waarom, waardoor zij elkaar vaak moeilijk kunnen vinden.
  • De papieren werkelijkheid van wetten en regels verhoudt zich moeilijk tot de werkelijkheid van de uitvoering.
  • De overheid maakt gebruik van systemen die moeilijk passen bij de grote verscheidenheid van individuele burgers.

De complexiteit van de overheid maakt het voor de burger, zeker voor de laagopgeleide, lastig om onze bureaucratie te begrijpen en ermee om te kunnen gaan. Maar zelfs hoger opgeleide burgers en ambtenaren zelf hebben moeite om de overheid te begrijpen. Dit knelt, zeker in tijden van bezuinigingen en economische crisis waarin het beroep van de burger op de overheid toeneemt.

  • 67% van de ondervraagde intermediairs geeft aan dat de belangrijkste bron van problemen voor hun cliënten te maken heeft met werk en inkomen.
  • En dat deze problemen volgens 82% van hen in de afgelopen twee jaar zijn toegenomen. De behoefte van burgers in crisistijd aan financiële ondersteuning is merkbaar toegenomen.
  • Op de vraag of de bezuinigingen van invloed zijn op de kwaliteit van de dienstverlening, gaf 77% aan dat die kwaliteit bij de overheid is afgenomen.”

De belangrijkste oorzaken samengevat van de spanning tussen de overheid – als systeem – en de leefwereld van de burger.

  • De overheidssystemen zijn zelf complex en regelmatig zijn meerdere overheidsorganisaties tegelijk betrokken bij één onderwerp dat de burger raakt. Vaak zijn het slechts specialisten op een bepaald onderwerp die precies weten hoe het beleid in elkaar zit en in de praktijk moet worden toegepast.
  • Bureaucratie.
  • Onvoldoende inlevingsvermogen.
  • Wet- en regelgeving zijn complex en daarbij verandert wetgeving steeds. Op de levensdomeinen als wonen, werken en familieleven, waar bijna alle burgers wel mee te maken hebben, is een aantal complexen van wet- en regelgeving van toepassing dat slechts door een groep experts goed begrepen wordt.” (einde quote)

Het rapport bood en biedt wederom handvatten voor aanpassing van de besturing en wellicht ook voor de bestuurskundige benadering van het openbaar bestuur in Nederland. Wij doen iets niet goed. Het moet beter, veel beter. Wellicht een uitdaging voor de wetenschap bestuurskunde. dit nader te onderzoeken. Wellicht kan daarbij dit rapport dan ook ook als wetenschappelijke bron worden beschouwd. Brenninkmeijer komt beslagen ten ijs.

Bibliografie

Brenninkmeijer, A.F.M. (2013). Jaarverslag 2012: Mijn onbegrijpelijke overheid. Den Haag: Nationale Ombudsman.

Download Jaarverslag 2012 NL Ombudsman

Website Nationale Ombudsman