Climate Book

We still have time to change the world. From Greta Thunberg, the world’s leading climate activist, comes the essential handbook for making it happen. It is published by Allen Lane, Penguin Random House.

You might think it’s an impossible task: secure a safe future for life on Earth, at a scale and speed never seen, against all the odds. There is hope – but only if we listen to the science before it’s too late.

In The Climate Book, Greta Thunberg has gathered the wisdom of over one hundred experts – geophysicists, oceanographers and meteorologists; engineers, economists and mathematicians; historians, philosophers and indigenous leaders – to equip us all with the knowledge we need to combat climate disaster.

The crisis cannot be addressed, she writes, without talking about ‘morality, justice, shame, responsibility and guilt’

Alongside them, she shares her own stories of demonstrating and uncovering greenwashing around the world, revealing how much we have been kept in the dark. This is one of our biggest challenges, she shows, but also our greatest source of hope. Once we are given the full picture, how can we not act? And if a schoolchild’s strike could ignite a global protest, what could we do collectively if we tried?

We are alive at the most decisive time in the history of humanity. Together, we can do the seemingly impossible. But it has to be us, and it has to be now.

“One phrase from entomologist Dave Goulson seems to summarise all 464 pages: “It is not quite too late.” Emphasis on the quite.”

The last quote is from the Professor of Biology at University of Sussex, specializing in bee ecology, in the essay The Climate Book, created by Greta Thunberg review – an angry call for action by  for the Guardian.

Only Planet

DKlimaatgids voor de 21e eeuw is samengesteld door Tim van Hattum, programmaleider klimaat aan de Wageningen University & Research. Het is een uitgave van Bertram + de Leeuw.

Het is een gids vol ideeën voor actie op het gebied van klimaat. Het etaleert dat veel van wat wij nodig hebben aan technieken om te veranderen in feite beschikbaar is. Vraag die opkomt bij het lezen: als wij alle kennis en kunde in huis hebben, waarom zijn wij collectief dan zo lethargisch, gelaten, afwachtend en doen wij zo weinig om de wenteling op te pakken door te voeren?

De auteur over het boek:

“We staan aan het begin van de avontuurlijkste reis die de mensheid ooit zal maken. Een reis naar een groenere toekomst voor onze planeet, de ‘only planet’ die we hebben. Klimaatverandering én het verlies aan biodiversiteit zijn de grootste uitdagingen van onze tijd. We worden de laatste jaren steeds vaker overspoeld met doemscenario’s en beelden van overstromingen, extreme droogte en bosbranden. Maar er is geen tijd om te wanhopen. Het is tijd voor actie.

Het goede nieuws is dat de meeste oplossingen om klimaatverandering aan te pakken al beschikbaar zijn. De belangrijkste oplossing is om onze samenleving meer in balans te brengen met de natuur. Als we beter gaan samenwerken met de natuur én op grote schaal slimme technologie inzetten, ziet onze toekomst er weer hoopvol uit. Dit boek neemt je – in zeven routes – mee op reis naar inspirerende voorbeelden in de wereld en laat zien dat die transitie al volop in beweging is.

Deze klimaatgids boordevol oplossingen voor de 21ste eeuw inspireert je om mee te bouwen aan een hoopvolle toekomst.”

De gids is een oproep met zeer goed onderbouwde kennis op feiten, routes en oplossingen. Het boek kan en zal stimuleren. Overzicht is fijn. Het is in die zin om blij van te worden omdat de auteur laat zien hoe wij grip kunnen krijgen door het heft in handen kunnen nemen. De vraag is wie doet wat daarbij.

Wageningen Climate Solutions

Wat in de gids onderbelicht blijft is hoe de noodzakelijke acties in de wereld van politiek-bestuurlijke dynamiek daadwerkelijk in gang kunnen worden gezet. De public governance voor de in het boek genoemde acties en daarbij het opheffen van blokkades vragen om uitwerking. Welke maatschappelijke, economische en financiële mechanismen met hun feed-back-loops kunnen daadwerkelijk op korte termijn in werking worden gezet. Een hoofdstuk over private  én politiek-bestuurlijke sturing zou de gids zeer completeren.

The colours of climate change

© Jack Kruf (2019) Climate change [fine art print, 1/1, sold]. Tilburg: private collection.

Following the Sustainable Development Goals, climate change is despite Covid-19 not forgotten. More so, the last is seen by scientists, managers and experts as an omen what we can expect when we keep disrupting the Earth ecosystem. Goal 13 is Climate Action: Take urgent action to combat climate change and its impacts. This goal has 5 targets:

    • Strengthen resilience and adaptive capacity to climate-related hazards and natural disasters in all countries.
    • Integrate climate change measures into national policies, strategies and planning.
    • Improve education, awareness-raising and human and institutional capacity on climate change mitigation, adaptation, impact reduction and early warning.
    • Implement the commitment undertaken by developed-country parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change to a goal of mobilizing jointly $100 billion annually by 2020 from all sources to address the needs of developing countries in the context of meaningful mitigation actions and transparency on implementation and fully operationalize the Green Climate Fund through its capitalization as soon as possible.
    • Promote mechanisms for raising capacity for effective climate change-related planning and management in least developed countries and small island developing States, including focusing on women, youth and local and marginalized communities.

My personal expression of climate change is displayed above. I imagined the canvas of our world as a chess board with 8*8 fields and estimated the relatively most hurt ecosystems due to this change: coral reef (Pantone Living Coral ) and tropical rainforest (Pantone Forest Biome).

Government (Pantone Imperial Blue) is in fact a tiny spot on the canvas because it is doing not that much to tackle or change course. Most of the public leaders are still in denial or have no idea how to come into action. And we as citizens are not active either and go on with daily life. Storm (Pantone Storm Gray) is coming.

It is a personal art impression – or maybe better: an expression of an impression – to remind me that we will loose precious life if we continue this way. The present myriad of life is still so abundant in coral reefs and tropical rainforests, we can hardly imagine.

If you have seen these ecosystems, you understand and fall in love immediately. And if this happens there is not turning back, you want to protect and want to stay it forever to be there. I am in love, still (it is actually since 1977, the year I met (my) Professor Roelof Oldeman and with him did my first discoveries in and of the forest).

I am a realist, not a pessimist. I hear you thinking. But I did my homework as Wageningen University ecologist. Believe me, storm is coming, if we keep sitting on our hands. Maybe this small (art) expression is a small contribution to one of the targets of this sustainable development goal.

The colours of climate change will change over time. The coral reef and rainforest colours will disappear over time. A lot of gray will come in and the tiny spots of goverment remain insignificant as they are now,  I’m afraid. The driving political landscape is too dominant, too volatile and too focused on short term gains and profits. Remember I am not a pessimist, but a realist. The scientist in me remains. I like the colours. I hope they stay.

Oog in oog met Gaia

In Oog in oog met Gaia stelt de Franse filosoof en wetenschapsantropoloog Bruno Latour dat de natuur niet langer de stabiele achtergrond vormt van ons doen en laten. We zijn toegetreden tot het tijdvak van het antropoceen, het tijdvak waarin de ecologische gevolgen van het menselijk handelen hardhandig op de voorgrond treden.

De ecologische mutatie die zich voltrekt, betitelt Latour als het Nieuwe Klimaatregime. De oude natuur wijkt voor een wezen in beweging, waarin menselijke activiteit en natuurlijke wereld talloze onverwachte verbindingen aangaan: Gaia.

Latour neemt de controversiële Gaia-hypothese van James Lovelock als uitgangspunt, en zet daarnaast rechtsfilosofie en kunst in om de politieke, religieuze en wetenschappelijke dimensies van het verouderde natuurbegrip te ontwarren. Zo legt hij in dit ongemeen rijke en verrassende boek de basis voor een hoogst noodzakelijke politisering van de ecologie.

‘Oog in oog met Gaia’ is voortgekomen uit een cyclus van lezingen in Edinburgh. De lezingen zijn uitgebreid en volledig herschreven, met behoud van de oorspronkelijke toon en stijl. Latour koppelt denken-in-actie en humor aan een fabelachtige eruditie, maar schuwt de polemiek niet.

Persoonlijke website Bruno Latour