“Ik geloof het niet”

“Ik geloof het niet”, zei heer Ollie zorgelijk. “Het is jullie eigen schuld bedoel ik. Ik geloof dat jullie er alleen uit kunnen komen als je het bos met rust wilt laten. Dat geloof ik.” – Marten Toonder (1971) De Kwinkslagen. De auteur sloeg de spijker op de kop. Veel van de problemen nu, komen voort uit de grootschalige ontbossing. 

Wordt COP26 Glasgow een keerpunt met de beloften om een einde aan de ontbossing te maken? Een concrete en handhaafbare route, met harde afspraken en contracten met de werkelijke spelers op het veld, ontbreekt echter. 

Het rapport 2021 Must Be a Turning Point for Forests. 2020 Data Shows Us Why door het op 31 maart gepubliceerde World Resources Institute, herinnert ons aan de harde noodzaak. De cijfers spreken boekdelen, de ontbossing is omvangrijk. 

Meer dan 12 miljoen hectare in de tropen ging verloren in 2020, volgens University of Maryland. Vooral alarmerend, het bevat 4.2 miljoen hectare van ongerept oorspronkelijk tropisch regenwoud, een gebied zo groot als Zwitserland of Nederland. Het verlies betekent een verdere verdieping van de crisis voor met name klimaatstabiliteit en bescherming van de biodiversiteit.

Ode aan het bosberaad

Kruf, J.P. (2014). Het Bosberaad.

Door Jack Kruf

Dit groepje bomen is over van wat eens een groot en vooral wijs bos was. Een verlaten groepje dat mijn aandacht trok. Zij zijn de laatst overgeblevenen, restanten en als zodanig onderdeel van een (zwaar uitgedund) bosberaad.

De bomen spraken over hoe zij nu toch definitief het pad wilden terugvinden naar waar zij thuishoorden, het bos, hun bos. Een verwoede poging, zo meende ik te ontwaren. Protest ook.

Ik liep even naast Frodo en Sam in het Oude Bos en droomde over de trots en gewortelde wijsheid van de bomen:

“As they listened, they began to understand the lives of the Forest, apart from themselves, indeed to feel themselves as the strangers where all other things were at home. […] Tom’s words laid bare the hearts of trees and their thoughts, which were dark and strange, and filled with a hatred of things that go free upon the earth, gnawing, biting, breaking, hacking, burning: destroyers and usurpers. It was not called the Old Forest without reason, for it was indeed ancient, a survivor of vast forgotten woods; and in there lived yet, ageing no quicker than the hills, the fathers of the fathers of trees, remembering times when they were lords. The countless years had filled them with pride and rooted wisdom, and with malice.” – Tolkien (1954).

Ik breng een stille ode aan dit bosberaad.

Too precious to lose

Vandaag, 21 maart is het de Internationale Dag van de Bossen. Thema: herstel van het bos. Op weg dus naar duurzaam beheer en onderhoud. Wij weten, dat bossen niet alleen belangrijk zijn in onze strijd tegen klimaatverandering, maar ook bijdragen aan zowel welvaart als welzijn van zowel de huidige als toekomstige generaties. Bossen dragen bij aan de verlichting van armoede en zij bieden ons tal van bronnen, producten en diensten die het bereiken van Sustainable Development Goals (SDGs) mede mogelijk maken.

Toch ondanks alle voordelen van bossen, zowel ecologisch, economisch, sociaal en qua gezondheid, gaat de wereldwijde ontbossing door in een rap en alarmerend tempo. Vandaag denken wij aan de bossen. Deze dag vieren wij het belang van alle typen van bossen. Landen worden vandaag aangemoedigd om lokaal, regionaal, nationaal en internationaal activiteiten te organiseren voor bossen en bomen gericht op behoud en waar nodig op herstel.

Deforestation fronts: drivers and responses in a changing world

Time to take action and reform the way we govern. Our present way of steering of Mother Nature and ourselves is ready for redesign and innovation. The WWF report Deforestation Fronts: drivers and responses in a changing world (13 january 2021) says it all.

The report is about the causes, pace and magnitude of deforestation and forest degradation. It provides a comprehensive analysis of deforestation connecting drivers and responses. Read report.

Design for ecological harmony

© Dror for Parkorman Istanbul: designing a love story between people and nature in a city with no central park.

Dror is a New York-based design firm, creating the future of cities. Building comprehensive visions & systems at every scale. Connecting people with nature through the built environment.

The well-being of humans and the planet are interconnected, and Dror’s Supernature Labs focus on the research, development and invention of new ways to build better with nature and like nature. A global initiative, the labs are rolling out to locations around the world and empowering the local community to innovate and build a better future.

Established by Dror, SuperNature Labs is a holistic, practical framework to design with nature, like nature, to measurably improve the wellbeing of all life. From the scale of products to new cities, SuperNature takes us from Sustainability to Ecological Harmony: a shift in the way we design environments that enables communities, economies, and ecologies to grow in support of each other.

SuperNature Labs is a design company that pioneers innovative architecture, planning, and media products to offer a multi-scale development platform based on a new integration of nature and the built environment.