Trees

This elegant collection of Hermann Hesse’s essays, poems, and passages on trees, accompanied by thirty-two of his hand-painted watercolor illustrations, reveals his sacred understanding of trees as symbols of transcendence and rebirth, of instinctive growth present in all natural life.

It is published by Kales Press, selected by Volker Michels* and translated from the German by Damion Searls**.

Trees mirrors landscapes as Hesse experienced them, both artistically and spiritually, and reminds us that the life of a tree is also a metaphor for our own life of perseverance, happiness, and purpose. In the author’s words:

“They struggle with all the force of their lives for one thing only: to fulfill themselves according to their own laws . . . Whoever has learned to listen to trees no longer wants to be one. He wants to be nothing except who he is.”

Bibliography

Hesse, H. (2022) Trees: An anthology of writings and paintings. San Diego, California: Kales Press.

*Volker Michels, the world’s foremost authority on Hermann Hesse’s work, manages the Nobel laureate’s literary and artistic estate.

**Damion Searls (personal website) is the translator of more than fifty books, including Hermann Hesse’s Demian, and the recipient of numerous awards.

Picture above is part of Hermann Hesse, Early Spring, 1925.

Recommended

The Day Hermann Hesse Discovered the Meaning of Life in a Tree

Robin

Kruf, J.P. (2022). Robin. Breda.

I love this bird. The robin has beautiful colours. Its orange is dazzling. It lives with wife and children (temporary) in our garden. Companions at home. This summer, the family was part of our household. So far from my perspective and my charcoal pencils.

The present news about dictators, autocrats (on all levels) and democratic power houses brings me to another dimension of this bird. It is of course a personal association, in moments becoming a metaphor.

From ecological point of view the robin is relevant in the food chain. Itself it is a fierceless predator of insects and worms. Hm. Defends its territory with all its focus and effort. It does all what is necessary for that.

I recognise this behaviour in the world of power and influence (as Machiavelli described the world of ‘politics’), reading through today’s headlines – in all sizes, forms and capacities.

What helps in my idea, is the fact that the robin (and with all associations attached) is eaten by owls (wisest of all), buzzards (honest birds), hawks (masters of the wood) and falcons (actors of balance). The circle of life is hard but gives hope. I still love this bird.

Playful Wind

The wind can be playful in etching the sand on the beach. A natural pattern emerged here, which by the way says not a lot about the wind, but also about the sand.

In fact this is a symbolic picture for how organisations and on a larger scale even cities can be (trans)formed, sculpted, moulded and even created by this combination of external and environmental factors on one hand and its own internal strengths and weaknesses (in the palette of behaviour, grip, power, robustness, resilience and diversity) of itself on the other hand.

Here the emerging pattern has become the natural result of a by sand and wind carried out realisation after the SWOT analysis. The result is what was possible.

Bibliography

Kruf, J.P. (2019) Playful Wind [fine art print]. Breda, The Netherlands.

The photo is available for print on different media and for a set of products in the following stores: Fine Art America, Saatchi Art, Society6 and Visual.

“Ik geloof het niet”

“Ik geloof het niet”, zei heer Ollie zorgelijk. “Het is jullie eigen schuld bedoel ik. Ik geloof dat jullie er alleen uit kunnen komen als je het bos met rust wilt laten. Dat geloof ik.” – Marten Toonder (1971) De Kwinkslagen. De auteur sloeg de spijker op de kop. Veel van de problemen nu, komen voort uit de grootschalige ontbossing. 

Wordt COP26 Glasgow een keerpunt met de beloften om een einde aan de ontbossing te maken? Een concrete en handhaafbare route, met harde afspraken en contracten met de werkelijke spelers op het veld, ontbreekt echter. 

Het rapport 2021 Must Be a Turning Point for Forests. 2020 Data Shows Us Why door het op 31 maart gepubliceerde World Resources Institute, herinnert ons aan de harde noodzaak. De cijfers spreken boekdelen, de ontbossing is omvangrijk. 

Meer dan 12 miljoen hectare in de tropen ging verloren in 2020, volgens University of Maryland. Vooral alarmerend, het bevat 4.2 miljoen hectare van ongerept oorspronkelijk tropisch regenwoud, een gebied zo groot als Zwitserland of Nederland. Het verlies betekent een verdere verdieping van de crisis voor met name klimaatstabiliteit en bescherming van de biodiversiteit.

De ontdekking van de natuur

Hans Mulder

Hoogtepunten uit de natuurlijke historie
Vanaf de vroege zestiende eeuw verschenen er in Europa steeds meer studies waarin dieren en planten ‘naar het leven’ werden beschreven en verbeeld. In de daaropvolgende eeuwen werd het onderzoek naar de natuurlijke wereld verdiept en werd de kunst om die wonderbaarlijke natuur af te beelden geperfectioneerd. 

In De ontdekking van de natuur vindt u twintig prachtige en rijk geïllustreerde verhalen over vogels, insecten, bacteriën, draken en nog veel meer. De beschreven ontdekkingen zijn doorspekt met anekdotes over de bijzondere mannen en vrouwen die er tussen 1500 en 1900 voor hebben gezorgd dat wij het leven om ons heen en dat van onszelf zoveel beter begrijpen. Lees over de draak die in 1572 op een akker bij Bologna werd verslagen, over Van Leeuwenhoek, die met behulp van de door hemzelf gemaakte microscoop bacteriën in zijn eigen tandplak ontdekte. Of over hoe de jonge Charles Darwin tijdens zijn reis met de Beagle inzichten kreeg die de basis legden voor zijn evolutieleer.

Hans Mulder is opgeleid als historicus en werkt als conservator natuurlijke historie van het Allard Pierson, de collecties van de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceert over de geschiedenis van het boek en over hoe in de westerse samenleving de kijk op de natuur in de loop der tijd veranderde. Onderwerpen waarover hij ook doceert aan de UvA. Veel van de belangrijkste natuurhistorische handschriften, gedrukte boeken, tekeningen en aquarellen die Mulder in dit boek heeft gebruikt, zijn te vinden in de Artis Bibliotheek, onderdeel van het Allard Pierson.

Uitgever: Terra

Nu ga ik er eens op uit

De natuurkenner Jac. P. Thijsse (1865‒1945) geldt als een fenomeen. Behalve als voorvechter van de natuurbescherming in Nederland werd hij beroemd dankzij de Verkade-albums, die bedoeld waren het grote publiek de liefde voor de natuur bij te brengen. Dat Thijsse ook een dagboek bijhield, is echter nauwelijks bekend.

Nu ga ik er eens op uit bevat de twee oudste en boeiendste dagboekdelen, die de jaren 1884‒1887 en 1894‒1898 beslaan. Thijsse is dan als jonge onderwijzer werkzaam in Amsterdam en vult zijn vrije tijd met lange wandelingen, nabij en in de stad, de Kennemerduinen, maar ook tussen Amsterdam en het Gooi.

De dagboeken van Thijsse zijn echte natuurdagboeken. Anders dan een ‘gewoon’ dagboek, gaan ze niet over de dagelijkse beslommeringen, maar over allerlei planten en het doen en laten van de dieren die Thijsse observeerde tijdens zijn wandelingen. Zijn observaties vulde hij aan met prachtige schetsen en opmerkingen over het weer en het omringende landschap.

Met Nu ga ik er eens op uit verschijnen de oudste natuurdagboeken van Nederland voor het eerst. Deze uitgave is zeer rijk geïllustreerd met Thijsses eigen tekeningen, en met facsimile’s van schitterend kleurenmateriaal uit later werk, gedetailleerde kaarten van de Kennemerduinen, het Vondelpark en andere geliefde plekken.