Innovatie door waterstof (H2)

Jack Kruf

Davos, World Economic Forum. Het is de plaats en het moment waarop leiders van alle geledingen elkaar ontmoeten om ‘de toestand in de wereld’ (naar G.B.J. Hilterman) te bespreken. Tijdens dit forum in 2017 presenteerden 13 bedrijven op het gebied van energie, transport en industrie de Hydrogen Council.

Doel ervan is om een platform voor innovatie te bieden met als doel te migreren weg van vervuilende energiebronnen. De bedrijven willen de komende vijf jaar daartoe gezamenlijk 10 miljard euro investeren. Waterstof heeft de potentie om 90% van de CO2-uitstoot in 2050 te reduceren. Zij zien niet alleen transport als cruciaal, maar beschouwen waterstof als een erg aantrekkelijk alternatief voor olie. Waterstof biedt veel kansen om een transitie naar lage CO2– samenleving in meerdere bedrijfstakken en zelfs hele waardeketens mogelijk te maken.

De Hydrogen Council bestaat uit olie- en gasgiganten Royal Dutch Shell Plc en Total SA, automakers BMW AG, Daimler AG, Honda Motor Co., Hyundai Motor Co. en Toyota, energie- en gasbedrijven Air Liquide SA en Linde AG, mijnbouwbedrijf Anglo American Plc, electriciteit-nutsbedrijf Engie SA, treinmaatschappij Alstom SA en motor- en zware machinemaker Kawasaki Heavy Industries Ltd.

Waterstof is een veelzijdig, schoon en veilige energiedrager, kan worden benut als brandstof voor stroomopwekking, kan dienen als basisbrandstof en kan gemakkelijk op grote schaal worden opgeslagen. De leden van de Hydrogen Council hebben zich gecommitteerd om de toepassing ervan te bevorderen. Waterstof kan worden geproduceerd met behulp van (hernieuwbare) electriciteit en CO2-gereduceerde fossiele brandstof en produceert nul emissie bij gebruik. De veelzijdigheid in opslag en transport maakt waterstof geschikt om in veel sectoren de energietransitie te realiseren.

Periodic Table

Jack Kruf

Within the Periodic Table all elements have a place. In this selected serie of elements the symbol, name, atomic number (above left) and atomic weight (under) are displayed. In the design I have chosen for a classic style by using typeface Times New Roman. The chosen colour depends on the group to which the element belongs. I have chosen to work with Pantone® for colour management and reproduction.

Hydrogen

The element hydrogen has the symbol ‘H’ and atomic number 1. It is the lightest element in the universe, at standard temperature and pressure diatomic gas H2.

The name derives from the Greek ὑδρο, hydro meaning “water” and -γενής, genes meaning “creator”, originating from the discovery that water is produced when hydrogen is burned. The colour is Pantone® Greenery, referring to the non-metal group to which hydrogen belongs.

Hydrogen can play a relevant role in the transition from fossil to renewable energy.

Helium

The element Helium is a chemical element with the symbol ‘He’ and atomic number 2. It is the lightest element in the universe. It is inert and used for high tech solutions.

It is a noble gas, named for the Greek god of the sun ἥλιος, Helios.  The colour is Pantone® Azure Blue, the referring to the noble gasses group to which helium belongs.

Helium is a non-renewable resource. It is made on earth via nuclear decay of uranium, and it is recovered from mines. Valuable and scarce.

Lithium

The element Lithium has the symbol ‘Li’ and atomic number 3. It is a soft metal and is used in several industrial applications.

Lithium is derived from the Greek λίθος, lithos, meaning ‘stone’. Lithium was thought to exist only in minerals in early time. The colour is Pantone® Solar Power, referring to the alkali metal group to which Lithium belongs.

Lithium is considered as one of the key elements for making the energy transition from fossil towards sustainable. Lithium is used in batteries, among other applications in electric vehicles.