Ts’úu

Ts’úu

Ts’úu is de naam. Het is in Haida-taal de naam voor Western red cedar of Reuzenlevensboom of (Thuja plicata L.).

In zijn oorspronkelijk biotoop in westelijk Noord-Amerika kan de boom 60-80 m hoog en 3-4 m in doorsnede worden. De boom kan zeer oud worden: 1500 jaar.

Western red cedar kent een rijke geschiedenis in gebruik bij de inheemse Amerikanen langs de kusten vanaf Oregon tot zuidoost Alaska. Sommige stammen noemen zichzelf ‘de mensen van de red cedar” omdat zij zeer afhankelijk zijn van de boom voor hun basismaterialen. Het hout is en wordt veel gebruikt voor huizenbouw en totempalen. Het woord totem is afgeleid van Algonquian woord odoodem [oˈtuːtɛm] het geen “(zijn) verwantschap groep” betekent.

De houtbewerkingen kunnen voorouders symboliseren of het aandenken aan hen, culturele geloofsuitingen bevatten die familielegendes vertellen, afstammingen van clans uitbeelden, of bijzondere gebeurtenissen weergeven. De palen kunnen ook dienen als louter architectonisch bouwwerk, tekenen zijn van welkom voor bezoekers, herdenkingsplekken bevatten voor het aandenken aan overleden voorouders, of als een middel om publiekelijk iemand te bekritiseren of neer te zetten.

Zij bevatten een geschiedkundige vertelling voor de mensen die de paal bewerken en plaatsen. De complexiteit en de symbolische betekenis van de bewerkingen, hun diepere achtergronden, hun plek op de paal en een daarmee het belang zijn nauw verbonden met kennis van de waarnemer om de betekenis van de figuren te kunnen duiden en de cultuur waarin ze zijn ingebed te begrijpen.

De wijsheid van Ts’úu wordt toegedicht aan Sebas Pompen. Deze nu al wijze kleinzoon, die in de vroege ochtend vandaag 13 juli 2020 te Tilburg is geboren. Zijn lijn was de inspiratie voor Ts’úu.