Een bos moet oud mogen worden, vinden bosbouwers

Bron: Trouw

“Om de bossen klimaatbestendiger te maken sturen bosbouwers nu eigen voorstellen aan de politiek. Bossen waarin bomen oud worden en vergaan zijn nodig om de rijkdom aan soorten planten en dieren te herstellen, schrijven ze.”

De Nederlandse bosbouwsector pleit bij minister Carola Schouten (landbouw en natuur) voor grootschalige bosaanleg op rijke gronden, zoals moerassige bodems. De afbraak en kaalkap van het Nederlandse bos moet snel stoppen, vinden bouwers, wetenschappers en beheerders. De miljarden aan subsidie op de productie van energie uit biomassa moet worden vervangen door financiële steun voor het gebruik van meer hout uit Nederlandse bossen in de bouw. Lees meer